Objednať preverenie vozidla


Fakturačné údaje

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané výlučne za účelom poskytnutia služby preverenia vozidla a komunikácie s tým súvisiacej. Spracovanie prebieha v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. a GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Top